#CC S08E05 Paris-Epernon

Type
Ride
Distance
191.2 km
Elev Gain
1,259 m
0 m
0 m
100 m
100 m
200 m
200 m
0.0 km
100.0 km
0 m
0 m
100 m
100 m
200 m
200 m
0.0 km
50.0 km
100.0 km
150.0 km
0 m
0 m
100 m
100 m
200 m
200 m
0.0 km
50.0 km
100.0 km
150.0 km